โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสามสี  ตำบลหนองสามสี  อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
เบอร์โทรศัพท์ 045-553428
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ :    อ่าน ครั้ง